Welkom op de website van wijkvereniging Kontaktgroep De Rompert!

Deze website brengt u op de hoogte van het nieuws, de ontwikkelingen en de activiteiten in de wijk De Rompert in     ‘s-Hertogenbosch Noord.
De Rompert wil jou voor Buurtpreventie!


We hebben gemerkt dat er in de wijk behoefte is aan buurtpreventie.

Helaas is dit soms ook nodig.

Een paar extra ogen en oren voor de politie, hangjongeren die overlast veroorzaken, mensen die afval op straat gooien en de overlast van hondenpoep zijn een aantal redenen voor onze vereniging geweest om buurtpreventie te starten.


Daarbij is het primaire doel om overlast te verminderen en de leefbaarheid in de wijk te verhogen.
Bestuurslid van onze vereniging, Kjeld Dam, heeft op 20 april tijdens de Wijktafel een presentatie gegeven over wat buurtpreventie inhoudt en hoe we het aan willen gaan pakken.
Een aantal mensen hebben zich al enthousiast opgegeven om mee te doen met het buurtpreventieproject!

Om buurtpreventie  goed te laten werken zijn we op zoek naar meer mensen die mee willen doen!
Wil je meer informatie of wil je meedoen met de buurtpreventie?

Stuur dan een e-mail naar: buurtpreventie@wijkderompert.nl


Je kunt ook alvast even in het verslag van de Wijktafel kijken om een beeld te krijgen wat het inhoudt.Inzamelpunt afval parkeerplaats winkelcentrum


Iedere dinsdag vindt u 't Scheidpunt van de gemeente van 8.00 uur tot 16.00 uur nu ook op de Rompert.

Brillen, printercartridges, batterijen, spaarlampen, frituurvet en kleine apparaten met stekker of op batterijen kunt u iedere week kwijt bij  ’t Scheidpunt bij de Rompertpassage. Tussen 8.00 uur en 16.00 uur vindt u dit mobiele milieustraatje op de parkeerplaats bij de Jumbo (nabij de glasbakken en de plasticbakken).

Door dit afval naar het ’t Scheidpunt te brengen, kan het nog prima gerecycled worden en belandt het thuis niet in de grijze container.

De mobiele milieustraat ‘t Scheidtpunt van de gemeente op het parkeerterrein van de Rompertpassage waar u uw afval kwijt kunt.


De Rompert op zn mooist!


Dat De Rompert na bijna 40 jaar nog steeds een mooie wijk is bewijst onze nieuwe rubiek ‘De Rompert op zn mooist!’.

In deze fotorubriek presenteren we de mooiste foto’s die zijn genomen in onze wijk.

Heeft u ook mooie foto’s van de wijk? Stuur ze dan naar info@wijkderompert.nl.

Wij hebben er alvast een aantal. De mooiste plaatjes vindt u hier!
Maak reclame voor uw bedrijf op deze site!


Wist u dat deze website gemiddeld 600 bezoekers per maand heeft?

Wij bieden u de mogelijkheid om voor een klein bedrag een heel jaar reclame te maken voor uw bedrijf!

Op onze pagina Sponsoren kunnen wij een banner voor u plaatsen waarbij wij een link maken naar uw internet- of Facebookpagina.

Interesse? Stuur een e-mail naar info@wijkderompert.nl


Uw bijdrage zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de wijk!

Met onze inkomsten organiseren we leuke dingen voor de wijk.

 


Pedicure Sandra Kleyssen

Dierenpark


In het Bossche Rompert Park bevindt zich een prachtig dierenpark waar we als wijk trots op mogen zijn! Jong en oud beleven veel plezier aan het park en de dieren. De stichting Rompert Dierenpark bestaat sinds 1985 en heeft inmiddels dus al haar 30-jarig jubileum gevierd.

Wat misschien niet iedereen weet, is dat het dierenpark en de dieren worden onderhouden door vrijwilligers. Dankzij hen kunnen we dagelijks van het park genieten! Meer lezen
BUURTTUIN!


Een bewoonster uit De Rompert, Franca Huiskamp, heeft zich bij ons gemeld met het idee om een buurttuin te beginnen.

Een buurttuin is een tuin waarbij bewoners samen een (moes)tuin maken en bijhouden. Omdat dit bewoners met elkaar in contact brengt juichen wij een dergelijk initiatief van harte toe!

We zijn daarom erg benieuwd of er nog meer mensen interesse hebben om een buurttuin op te zetten!

Heb je interesse, stuur een e-mail naar Franca Huiskamp op het e-mailadres francahuiskamp@gmail.com.

Zij zal dan contact met je opnemen over het vervolg.
Wijk De Rompert

Terugblik bestuursjaar 2019


Benieuwd waar onze vereniging in 2019 allemaal druk mee is geweest en wat zich in de wijk heeft afgespeeld?


Klik hier voor een terugblik op het bestuursjaar 2019 


Beste buurtbewoners,


8 augustus 2019 zijn er op De Rompert 2 AED'S geplaatst in het publieke domein. 1 op Rompert Centrum bij de Fysio en 1 op Derde Rompert 104.

Wil iemand zich aanmelden als hulpverlener dan kan dat op www.hartslagnu.nl.

De inzet van een AED wordt geregeld via een melding naar 112.

 


 Oproep!Het nieuwe jaar is inmiddels alweer in volle gang. Dat betekent dat wij voorzichtig al aan Burendag gaan denken.

Voor de organisatie van deze dag zijn we op zoek naar bewoners die het leuk vinden om mee te helpen met het organiseren van deze leuke en succesvolle dag!


Vanaf maart tot aan september komen we ongeveer 7 keer bij elkaar om te brainstormen, te overleggen en de voortgang te bespreken. Daarnaast zal er gevraagd worden om mensen te benaderen die we nodig hebben op de dag zelf en/ of wat andere dingetjes te regelen die nodig zijn.

Al met al valt de tijd die het kost best mee. We hebben inmiddels al de nodige ervaring waardoor een aantal zaken vlot geregeld kunnen worden.


Heb je leuke ideeën, ben je creatief of vindt je het gewoon leuk om mee te helpen om een mooie dag voor de wijk te organiseren?

Stuur dan een e-mail naar info@wijkderompert.nl


 

Proef verlichting achterpaden gestart!


Eind 2019 is onze vereniging gestart met een proef voor de verlichting van de achterpaden.

In onze wijk zijn er veel paden en brandgangen achter de huizen die ‘s avonds of ‘s nachts niet of nauwelijks verlicht zijn. Zeker in het najaar en in de winter is het op die plaatsen al vroeg donker.

Om de veiligheid in de wijk te bevorderen is ons bestuur gestart met een proef om deze plaatsen te verlichten.

Als proefgebied hebben wij gekozen voor een donkere brandgang op de Zesde Rompert.

We hebben daar 6 lampen opgehangen. Uiteraard is dit gedaan in overleg met de bewoners.

De lampen zijn zo ingesteld dat ze zwak branden. Als er iemand in de buurt komt branden ze fel.

Over een tijd gaan we deze proef evalueren. Als de proef slaagt zullen we mogelijk op meer locaties in de wijk donkere achterpaden gaan verlichten.

Hieronder ziet u het resultaat met een foto van voor het aanbrengen van de verlichting en foto’s van na het aanbrengen van de verlichting.

Wat ons betreft een heel verschil!

Mail: Groenedaken@DeRompert-Initiatieven.nl

 

Eerste Fotospeurtocht een groot succes! (Verslag)Zaterdag 22 augustus organiseerden wij voor het eerst een fotospeurtocht in de wijk.

Met bijna 60 deelnemers mochten we ons verblijden met een hele mooie opkomst.

Activiteitencentrum Duinendaal was het begin- en eindpunt van de speurtocht. We willen onze dank aan Duinendaal uitspreken dat we wederom belangeloos van de faciliteiten gebruik mochten maken.

Het secretariaat hadden we buiten ingericht en met afzetlint afgezet en een kleine looproute gemaakt zodat we konden voldoen aan de Coronamaatregelen.


Na het uitreiken van het spelformulier gingen de deelnemers op pad naar de Eerste en Derde Rompert.

Naast het zoeken van de route middels foto’s moesten er ook nog letters gezocht worden. Deze letters vormden de oplossing van de speurtocht.


Via de Vijfde en Derde Rompert kwamen de deelnemers bij de Rompertdreef. Onze voorzitter Frank stond hier klaar als klaar-over  om de deelnemers veilig over te laten steken bij een niet officiële oversteekplaats.

Deze plaats was niet voor niets gekozen omdat hier vlakbij een letter was verborgen nabij het enige monumentje dat onze wijk rijk is.

Deze letter bleek voor sommigen lastig te vinden.


Via de Vierde Rompert kwam men bij de speeltuin van de Zesde Rompert waar we een post hadden ingericht.

Hier werden de deelnemers door wijkbewoonster Annemie getrakteerd op een ijsje en/ of een appel.

Vervolgens moest het water worden overgestoken naar het andere deel van de wijk waarbij in het park ook nog een aantal letters waren verborgen.

In het Rompert Park was een letter verborgen nabij de voormalige grote vissersplaats tegenover de Klokkenlaan.

Dit bleek een listige plek die niet door iedereen werd gevonden.

Dit is een doodlopend straatje die alleen gevonden wordt als je heel goed had opgelet of dit deel van de wijk heel goed kent.


Via het winkelcentrum leidde de route weer over water naar de Vierde Rompert. Via het pompgebouw en de oversteekplaats op de Rompertdreef kwam men weer op De Eerste Rompert bij het eindpunt Duinendaal.


De oplossing van de speurtocht bleek soms ook nog lastig maar dat mocht de pret niet drukken.

Ook aan de inwendige mens was gedacht. De kinderen werden bij terugkomst getrakteerd op chips en limonade en ze kregen ook nog een snoepzak mee naar huis.

Voor de ouders en begeleiders stond er koffie en thee klaar.

Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij onze trouwe sponsor Albert Heijn Rompertpassage. Ook hen willen we hiervoor hartelijk danken!


Alleen het laatste groepje deelnemers had onderweg nog een klein beetje regen gehad maar was net op tijd binnen voor er een felle regenbui losbrak. Ook wij waren net op tijd klaar met afbreken en opruimen voor het echt begon te regenen. Dit kwam mooi uit.

We willen Annemie hierbij nog bedanken voor het bemannen van de ijsjespost en het maken van de snoepzakken!


Al met al kijken we positief terug op deze speurtocht, aan de reacties te merken vonden de deelnemers het ook leuk.

Het was onze bedoeling om voor de kinderen in deze rare vakantietijd iets leuks te organiseren voordat ze weer naar school gaan.


We wensen alle kinderen heel veel succes en plezier in het nieuwe schooljaar!

Bedankt voor jullie deelname!


Het bestuur van Vereniging Kontaktgroep De Rompert
Gezocht: buurtbewoners die een keer mee willen helpen!


Vindt u het ook leuk om ook iets voor de wijk te doen?

Wilt u meehelpen met iets te organiseren of heeft u goede ideeën? Dan bent u van harte welkom!


U hoeft niet gelijk een verplichting aan te gaan waar u structureel aan vast zit als u dat niet wilt. Als u eens in zoveel tijd enkele uurtjes kan en wil vrijmaken dan stellen we dit ook erg op prijs. Bijvoorbeeld voor de duur van het organiseren van een bepaalde activiteit of evenement. Onze ervaring is dat dit erg gezellig kan zijn waarbij je mensen uit de wijk ontmoet en samen tot een leuk en goed resultaat komt! Bovendien draagt dit bij om onze wijk leefbaar te houden.

Ons credo is niet voor niet voor niets ‘Samen voor elkaar’!


Interesse? Stuur een mail naar info@wijkderompert.nl of laat het weten aan één van onze bestuursleden!Tekening Robin van den Boogaard


Deze prachtige tekening hebben we ontvangen van Robin van den Boogaard! Robin is 6 jaar en woont op de Vierde Rompert.

De tekening stelt haar papa, mama en haarzelf voor.

Robin, heel hartelijk bedankt dat je deze tekening speciaal voor ons gemaakt hebt, we vinden hem prachtig!

Groeten van Jan, Frank, François, Kjeld, Harrie, Wouter en Niels.Buurt Informatie Netwerk (BIN)


Het Buurt Informatie Netwerk, kortweg BIN, is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Voor meer informatie klik hier

                                                                                                             


Papiercontainer


Onze papiercontainer staat iedere zaterdagmorgen op de Rompertdreef tussen de Vierde en Zesde Rompert. De openingstijd is van 10.00 uur tot 13.00 uur.

De opbrengst van het oud papier is bedoeld voor verschillende activiteiten in de wijk. Voor meer informatie
klik hier